Start

Beoordeling

De rollen van de i-coach

Schaal per rol jouw competentieniveau in.

1=nihil, 2=beperkt, 3=redelijk, 4=goed, 5=uitstekend

Veranderkundige

Als i-coach heb je in je werk altijd te maken met verandertrajecten. Op basis van jouw kennis weet je die positief te beïnvloeden. Als I-coach weet hoe je hoe je het best kan doorvragen bij een probleemstelling en weet  je deze te koppelen aan de bredere ambities en beleid. Je bent op de hoogte van de benodigde bouwstenen om een verandering stapsgewijs te kunnen begeleiden en bewust van valkuilen en kansen. Als i-coach kun je nut en noodzaak van een verandering overbrengen en vertalen naar een gezamenlijke doelstelling. Daarbij weet je de juiste stakeholders op het juiste moment te betrekken.

Gedragskenmerken: "Ik houd mijn kennis en vaardigheden, zowel vakinhoudelijk als sociaal, op het vereiste peil. Daardoor kan ik, ook onder moeilijke omstandigheden, mijn taken goed uitvoeren."


Trainer

Als i-coach verzorg je regelmatig workshops en/of trainingen, meestal aan onderwijsteams. Het verzorgen van een effectieve training begint bij het achterhalen van de opleidingsbehoeften en het helder hebben van de doelstellingen van de training. Een trainer weet hoe hij deelnemers kan uitdagen, inspireren met verschillende werkvormen. Hij is in staat om te improviseren. De trainer is zich bewust van zijn persoonlijke kracht en weet deze in te zetten.

Gedragskenmerken: "Ik werk samen met collega’s en ben mede verantwoordelijk voor hen en het team. Ik spreek anderen aan op hun gedrag en accepteer dat anderen mij op mijn gedrag aanspreken."


Coach

Als i-coach, de naam zegt het al, begeleid je onderwijsteams in hun digitale ontwikkeling. Je weet groepen te coachen rekening houdend met de individuele verschillen in behoefte, mindset en houding.

Een teamcoach herkent groepsdynamische patronen en pleegt effectieve interventies op team- en individueel niveau. Het team voelt zich daarbij zelf verantwoordelijk voor hun leerdoelen. als teamcoach ben je je bewust van je eigen kwaliteiten en valkuilen en in die van het team dat hij coacht.

Gedragskenmerken: "Ik werk samen met collega’s en ben mede verantwoordelijk voor hen en het team. Ik spreek anderen aan op hun gedrag en accepteer dat anderen mij op mijn gedrag aanspreken."


Onderwijskundige

Onderwijskunde is een breed expertisegebied waaronder kennis over leren, opleiden en het ontwikkelen van onderwijs valt. Als i-coach richt je je vooral op de didactiek en het leren van de student. Je weet hoe je een leerproces vormgeeft, rekening houdend met de verschillende kenmerken en behoeftes van studenten. Hierbij zorg je ervoor dat de student zowel bij online leren, in contactonderwijs en in de beroepspraktijk geactiveerd wordt.

Als i-coach heb je kennis van activerende didactiek, ontwerpen van verschillende leerroutes en de tools die daarbij kunnen ondersteunen. Aangevuld met kennis van trends (zoals modulair/flexibel/gepersonaliseerd onderwijs) is de i-coach een goede gesprekspartner voor docenten en een (interne- of externe-) onderwijskundige.

Gedragskenmerken: "Ik werk samen met collega’s en ben mede verantwoordelijk voor hen en het team. Ik spreek anderen aan op hun gedrag en accepteer dat anderen mij op mijn gedrag aanspreken."


Adviseur

Als i-coach weet je de behoeftes in je organisatie in kaart te brengen door effectieve vragen te stellen en analyses te maken. Je beweegt je je op een natuurlijke manier tussen docententeams, managers, diensten en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Effectief communiceren, zelfverzekerd en geloofwaardig zijn, constructief samenwerken en relatiemanagement zijn hierin belangrijke vaardigheden. Je weet hoe je een gesprek professioneel kunt voorbereiden, weet met wie je om de tafel moet zitten en welke belangen er zijn.

Gedragskenmerken: "Ik werk samen met collega’s en ben mede verantwoordelijk voor hen en het team. Ik spreek anderen aan op hun gedrag en accepteer dat anderen mij op mijn gedrag aanspreken."


Technovator

Als i-coach wordt je blij van een uitdaging op technisch gebied. Je bent op de hoogte van de laatste snufjes of duikt daar met plezier in. Je laat je goed informeren en kent veel inspirerende voorbeelden van technologie in de onderwijspraktijk. Je kent het beleid rondom inzet van software en hardware en stelt kritische vragen over veilig, verantwoord en effectief ict-gebruik.

Gedragskenmerken: "Ik werk samen met collega’s en ben mede verantwoordelijk voor hen en het team. Ik spreek anderen aan op hun gedrag en accepteer dat anderen mij op mijn gedrag aanspreken."